Display From My Menu

Nastavite lahko, da se ob pritisku tipke MENU najprej prikaže meni »My menu«.

  1. MENU → (My Menu) → [Display From My Menu] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Sveti:
Ob pritisku gumba MENU se najprej pojavi meni »My Menu«.
Off:
Ob pritisku gumba MENU se najprej pojavi zadnje prikazani meni.