Delete confirm.

Nastavite lahko, ali je na potrditvenem zaslonu za izbris privzeto izbrana možnost [Delete] ali [Cancel].

  1. MENU (Setup) → [Delete confirm.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Možnost "Delete" first:
[Delete] je izbrana kot privzeta nastavitev.

Možnost "Cancel" first:
[Cancel] je izbrana kot privzeta nastavitev.