Self-timer

Posname sliko s samosprožilcem po določenem številu sekund od trenutka pritiska sprožila. Uporabite 5-sekundni/10-sekundni samosprožilec, ko boste tudi sami na sliki, in uporabite 2-sekundni samosprožilec z namenom zmanjšanja tresenja fotoaparata, ki ga povzroči pritisk sprožila.

 1. Pritisnite / (Drive Mode) na izbirnem kolescu → [Self-timer].
  • Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
 2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
 3. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.
  Lučka samosprožilca bo utripala, zaslišati bo zvok in slika bo zajeta po tem, ko bo preteklo nastavljeno število sekund.

Podrobnosti elementov menija

Način opredeli število sekund, ki morajo po pritisku sprožila preteči do zajema slike.

Samosprožilec: 10 sek.
Samosprožilec: 5 sek.
Samosprožilec: 2 sek.

Namig

 • Če želite zaustaviti odštevanje samosprožilca, znova pritisnite sprožilo ali pritisnite / (Drive Mode) na izbirnem kolescu.
 • Pritisnite / (Drive Mode) na izbirnem kolescu in izberite (Single Shooting), da prekličete samosprožilec.
 • Če želite izklopiti zvočni signal med odštevanjem samosprožilca, nastavite možnost [Audio signals] na [Off].
 • Če želite uporabiti samosprožilec v načinu kadriranja, med načini fotografiranja izberite način kadriranja, nato izberite MENU → (Camera Settings1) → [Bracket Settings][Selftimer during Bracket].