FINDER/MONITOR

S to funkcijo nastavite način preklapljanja med prikazom na iskalu in zaslonu.

  1. MENU(Camera Settings2) → [FINDER/MONITOR] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Ko pogledate v iskalo, se senzor za oko odzove in samodejno preklopi prikaz na iskalo.
Viewfinder(Manual):
Zaslon je izklopljen in slika je prikazana le v iskalu.
Monitor(Manual):
Iskalo je izklopljeno in slika je vedno prikazana le na zaslonu.

Namig

  • Funkcijo [FINDER/MONITOR] lahko dodelite želeni tipki.
    MENU(Camera Settings2) → [Custom Key], [Custom Key] ali [Custom Key] → nastavite [Finder/Monitor Sel.] na priljubljeno tipko.
  • Če želite zadržati prikaz iskala ali prikaz zaslona, predhodno nastavite možnost [FINDER/MONITOR] na [Viewfinder(Manual)] ali [Monitor(Manual)].
    Med snemanjem, ko ne gledate v iskalo, lahko zaslon izklopite, tako da z gumbom DISP nastavite prikaz zaslona na [Monitor Off]. Izberite MENU → (Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor] in predhodno dodajte kljukico za možnost [Monitor Off].

Opomba

  • Ko je zaslon izvlečen in zasukan v položaj za visoko perspektivo, nizko perspektivo ali položaj za avtoportret, senzor za oko v fotoaparatu ne bo zaznal, da ste se približali z očesom, tudi če je možnost [FINDER/MONITOR] nastavljena na [Auto]. Slika bo še vedno prikazana na zaslonu.