Manual Exposure

Fotografirate lahko z želeno nastavitvijo osvetlitve, tako da nastavite hitrost zaklopa in zaslonko.

 1. Nastavite gumb za izbiro načina na M (Manual Exposure).
 2. Z vrtenjem upravljalnega kolesca izberite želeno hitrost zaklopa.
  Z vrtenjem upravljalnega izbirnika izberite želeno vrednost zaslonke.
  • Funkcije upravljalnega izbirnika in upravljalnega kolesca lahko med seboj preklopite z uporabo možnosti MENU → (Camera Settings2) → [Dial/Wheel Setup].
  • V načinu ročne osvetlitve lahko tudi možnost [ISO] nastavite na [ISO AUTO]. Vrednost ISO se samodejno spreminja ter tako dosega primerno osvetlitev, ob tem pa uporablja vrednost zaslonke in hitrost zaklopa, ki ste jih nastavili.
  • Ko je možnost [ISO] nastavljena na [ISO AUTO], bo indikator vrednosti ISO utripal, če vrednost, ki ste jo nastavili, ni primerna za ustrezno osvetlitev. Če pride do tega, spremenite hitrost zaklopa ali vrednost zaslonke.
  • Če možnost [ISO] ni nastavljena na [ISO AUTO], preverite vrednost osvetlitve z ročnim merjenjem (MM)*.
   V smeri +: Slike postanejo svetlejše.
   V smeri –: Slike postanejo temnejše.
   0: Ustrezna osvetlitev, kot jo je določil izdelek.

   *Označuje premočno/preslabo osvetlitev za doseganje primerne osvetlitve. Prikazuje se kot številčna vrednost na zaslonu in z indikatorjem merjenja na iskalu.

 3. Nastavite ostrenje in posnemite objekt.

Namig

 • Hitrost zaklopa in odprtino zaslonke (vrednost F) lahko spremenite, ne da bi pri tem spremenili vrednost osvetlitve (ročni premik). Dodelite funkcijo [AEL hold] ali [AEL toggle] želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key] ali [Custom Key] in nato hkrati z držanjem te tipke zavrtite upravljalni izbirnik ali upravljalno kolesce.

Opomba

 • Indikator za ročno merjenje se ne prikaže, če je za [ISO] nastavljena možnost [ISO AUTO].
 • Če količina okoliške svetlobe preseže območje ročnega merjenja, indikator za ročno merjenje utripa.
 • Indikator opozorila za SteadyShot se ne prikaže v načinu ročne osvetlitve.
 • Svetlost slike na zaslonu se morda razlikuje od dejanskega posnetka.