Peaking Setting

Nastavi funkcijo za poudarjanje robov, ki poudari robove izostrenih območij pri zajemanju z ročnim ostrenjem ali neposrednim ročnim ostrenjem.

  1. MENU → (Camera Settings1) → [Peaking Setting] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Peaking Display:
nastavite, ali želite prikazati poudarjanje robov.
Peaking Level:
nastavite stopnjo poudarjanja izostrenih območij.
Peaking Color:
nastavite barvo, uporabljeno za poudarjanje izostrenih območij.

Opomba

  • Ker izdelek ostra območja prepozna kot izostrena, se učinek poudarjanja robov razlikuje glede na subjekt in objektiv.
  • Robovi izostrenih območij niso poudarjeni na napravah, povezanih prek HDMI.