Lens Comp.

Izravna sence v vogalih zaslona ali popačenje zaslona ali zmanjša odstopanje barv v vogalih zaslona, ki jih povzročijo določene lastnosti objektiva.

  1. MENU(Camera Settings1)[Lens Comp.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Shading Comp.:
Nastavi samodejno izravnavo temnih vogalov zaslona. ([Auto]/[Off])
Chromatic Aberration Comp.:
Nastavi samodejno zmanjšanje odstopanja barv v vogalih zaslona. ([Auto]/[Off])
Distortion Comp.:
Nastavi samodejno izravnavo popačenja zaslona. ([Auto]/[Off])

Opomba

  • Ta funkcija je na voljo samo ob uporabi objektiva, ki je združljiv s samodejno izravnavo.
  • Temnih vogalov zaslona ni mogoče popraviti s funkcijo [Shading Comp.], odvisno od vrste objektiva.
  • Odvisno od nameščenega objektiva je funkcija [Distortion Comp.] fiksno nastavljena na [Auto] in ne morete izbrati možnosti [Off].