Vrsta datoteke RAW (fotografija)

S to funkcijo lahko izberete vrsto datoteke za slike RAW.

  1. MENU (Camera Settings1) → [RAW File Type] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Compressed:
Slike zajame v stisnjenem formatu RAW. Velikost datoteke bo približno polovična kot pri možnosti [Uncompressed].
Uncompressed:
Slike zajame v nestisnjenem formatu RAW. Ko je možnost [Uncompressed] izbrana za funkcijo [RAW File Type], je velikost slikovne datoteke večja, kot če bi bila slika zajeta v stisnjenem formatu RAW.

Namig

  • Ko izberete možnost [Uncompressed] za [RAW File Type], ikona na zaslonu preklopi v (RAW). (RAW) se prikaže tudi med predvajanjem slike, posnete v nestisnjenem formatu RAW.