Anti-flicker Shoot. (fotografija)

Zazna tresenje/utripanje iz virov umetne svetlobe, kot so neonske svetilke, in fotografiranje uskladi s trenutki, ko bo utripanje imelo manjši učinek.

Ta funkcija zmanjša razlike v osvetlitvi in barvnem tonu, ki jih povzroči migetanje med zgornjim in spodnjim območjem slike, posnete z visoko hitrostjo zaklopa in med neprekinjenim fotografiranjem.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Anti-flicker Shoot.][On].
 2. Pritisnite sprožilo do polovice in naredite posnetek.
  • Izdelek zazna migetanje, ko pritisnete sprožilo do polovice.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne zmanjša vplivov, ki jih povzroči migetanje.
On:
Zmanjša vplive, ki jih povzroči migetanje. Ko fotoaparat zazna migetanje, medtem ko je sprožilo pritisnjeno do polovice, bo prikazana ikona migetanja .

Namig

 • Rezultat barvnega tona posnetka se lahko razlikuje, ko posnamete isti prizor z različnimi hitrostmi zaklopa. Če pride do tega, vam priporočamo, da snemate v načinu [Shutter Priority] ali [Manual Exposure] s fiksno hitrostjo zaklopa.
 • Brez migetanja lahko fotografirate tako, da pritisnete gumb za vklop samodejnega ostrenja (AF On).
 • Brez migetanja lahko fotografirate tako, da pritisnete sprožilo do polovice ali pritisnete gumb za vklop samodejnega ostrenja (AF On), tudi v načinu ročnega ostrenja.

Opomba

 • Ko možnost [Anti-flicker Shoot.] nastavite na [On], se lahko zmanjša kakovost slike pogleda v živo.
 • Ko nastavite možnost [Anti-flicker Shoot.] na [On], lahko zakasnitev sprostitve zaklopa nekoliko naraste. V načinu neprekinjenega fotografiranja se lahko hitrost fotografiranja zniža ali pa lahko interval med posnetki postane spremenljiv.
 • Fotoaparat zazna migetanje, ko je frekvenca vira svetlobe samo 100 Hz ali 120 Hz.
 • Fotoaparat ne more zaznati migetanja, odvisno od vira svetlobe in pogojev fotografiranja, kot je na primer temno ozadje.
 • Tudi če fotoaparat zazna migetanje, vplivi, ki jih povzroči migetanje, morda ne bodo dovolj zmanjšani, odvisno od vira svetlobe ali okoliščin fotografiranja. Priporočamo, da najprej opravite poskusne posnetke.
 • Možnost [Anti-flicker Shoot.] ni na voljo med fotografiranjem v naslednjih situacijah:
  • Med fotografiranjem z dolgo osvetlitvijo
  • [Silent Shooting]
  • Način snemanja filmov
 • Rezultati barvnega tona posnetka so odvisni od nastavitve [Anti-flicker Shoot.].