Audio signals

S to možnostjo izberete, ali naj izdelek oddaja zvočne signale.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Audio signals] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Zvoki se proizvedejo na primer, ko je s pritiskanjem sprožila do polovice doseženo ostrenje.
Off:
Ni zvokov.

Opomba

  • Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF], fotoaparat ne bo oddal piska, ko izostri objekt.