AF On

Za izostritev vam ni treba do polovice pritisniti sprožilnika. Uporabljene bodo nastavitve za [Focus Mode].

  1. MENU (Camera Settings2)→[Custom Key] ali [Custom Key] →želena tipka, nato dodelite tipki funkcijo [AF On].
  2. Med fotografiranjem s samodejnim ostrenjem pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [AF On].

Namig

  • Možnost [AF w/ shutter] nastavite na [Off], ko ne želite opravljati samodejnega ostrenja s sprožilnikom.
  • Možnosti [AF w/ shutter], [Pre-AF] in [Eye-Start AF] nastavite na [Off], če želite izostriti na določeni razdalji fotografiranja in predvideti položaj subjekta.