Exp.comp.set

S to funkcijo določite, ali želite vrednost izravnave osvetlitve uporabiti za prilagoditev tako bliskavice kot okoliške svetlobe ali samo slednje.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Exp.comp.set] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Ambient&flash:
Uporabi vrednost izravnave osvetlitve za prilagoditev tako bliskavice kot okoliške svetlobe.
Ambient only:
Uporabi vrednost izravnave osvetlitve samo za prilagoditev okoliške svetlobe.