Vstavljanje/odstranjevanje paketa baterij

  1. Odprite pokrov predala za baterije tako, da potisnete drsnik na njem.

  2. Vstavite paket baterij in z robom baterij potisnite zaklepni vzvod (A), da se paket zaskoči.

    Ilustracija s prikazom položaja zaklepnega vzvoda

  3. Zaprite pokrov in nato potisnite drsnik v smer za zaklep (LOCK).

Odstranitev paketa baterij

Prepričajte se, da je lučka za dostop izklopljena, in nato izklopite fotoaparat. Nato potisnite zaklepni vzvod (A) in odstranite paket baterij. Pazite, da vam paket baterij ne pade iz rok.

Ilustracija s prikazom položaja zaklepnega vzvoda