HDMI Settings: HDMI Info. Display

S to možnostjo določite, ali se, ko izdelek s kablom HDMI (naprodaj posebej) priključite na televizor, prikažejo informacije o snemanju.

  1. MENU(Setup) → [HDMI Settings][HDMI Info. Display] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:

Omogoča prikaz informacij o snemanju na zaslonu televizorja.

Posneta slika in informacije o snemanju so prikazane na televizorju, na zaslonu fotoaparata pa ni prikazano nič.

Off:

Ne omogoča prikaza informacij o snemanju na zaslonu televizorja.

Na televizorju je prikazana le posneta slika, na zaslonu fotoaparata pa so prikazane posneta slika in informacije o snemanju.

Opomba

  • Ko se fotoaparat poveže z napravo HDMI, medtem ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K], se nastavitev prestavi na [Off].