Predvajanje fotografij

Predvaja posnete slike.

  1. Pritisnite gumb (Predvajanje), da preklopite v način predvajanja.
  2. Z izbirnim kolescem izberite sliko.
    • Fotografije, zajete z neprekinjenim fotografiranjem ali intervalnim fotografiranjem so prikazane kot ena skupina. Za predvajanje slik v skupini pritisnite središče izbirnega kolesca.

Namig

  • Izdelek ustvari datoteko zbirke podatkov slik na pomnilniški kartici za shranjevanje in predvajanje slik. Slika, ki ni registrirana v datoteki zbirke podatkov slik, se morda ne bo pravilno predvajala. Če želite predvajati slike, zajete z drugimi napravami, jih registrirajte v datoteki zbirke podatkov slik prek možnosti MENU(Setup)[Recover Image DB].
  • Če slike predvajate neposredno po neprekinjenem fotografiranju, bo na zaslonu morda prikazana ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo oziroma število slik, ki jih je še treba zapisati. Med zapisovanjem nekatere funkcije niso na voljo.
  • Sliko lahko povečate z dvojnim dotikom zaslona. Poleg tega lahko povlečete in spustite povečano območje na zaslonu. Predhodno nastavite možnost [Touch Operation] na [On].