Priority Set in AF-S

S to funkcijo lahko nastavite, ali se zaklop sprosti, tudi če subjekt ni izostren, ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF] ali [DMF] ali [Automatic AF] in se subjekt ne premika.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Priority Set in AF-S] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

AF:
Prednost ima ostrenje. Zaklop se ne bo sprostil, dokler objekt ni izostren.
Release:
Prednost ima sprostitev zaklopa. Zaklop se bo sprostil, tudi če objekt ni izostren.
Balanced Emphasis:
Omogoča fotografiranje z uravnoteženim poudarkom na ostrenje in sprostitev zaklopa.