FEL lock

Raven bliskavice se samodejno prilagodi tako, da je subjekt deležen optimalne osvetlitve med običajnim fotografiranjem z bliskavico. Raven bliskavice lahko nastavite tudi vnaprej.
FEL: Flash Exposure Level (raven osvetlitve z bliskavico)

 1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] → želeni gumb, nato dodelite funkcijo [FEL Lock toggle] gumbu.
 2. V sredino postavite subjekt, ki ga želite osvetliti s funkcijo FEL, nato pa prilagodite izostritev.

 3. Pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [FEL Lock toggle], in nastavite količino svetlobe bliskavice.
  • Bliskavica s predhodno osvetlitvijo utripa.
  • Znak (zaklep FEL) zasveti.
 4. Prilagodite kompozicijo in posnemite fotografijo.

  • Ko želite sprostiti zaklep FEL, znova pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [FEL Lock toggle].

Namig

 • Z nastavitvijo funkcije [FEL Lock hold] lahko zadržite nastavitev, medtem ko držite gumb pritisnjen. Če nastavite [FEL Lock/AEL hold] in [FEL Lock/AEL tggle.], lahko fotografirate z zaklepom AE v naslednjih situacijah.
  • Ko je možnost [Flash Mode] nastavljena na [Flash Off] ali [Autoflash].
  • Ko bliskavica ne more zasvetiti.
  • Ko uporabljate zunanjo bliskavico, ki ima nastavljen ročni način.

Opomba

 • Zaklepa FEL ni mogoče nastaviti, ko bliskavica ni nameščena.
 • Če je nameščena bliskavica, ki ne podpira zaklepa FEL, se prikaže sporočilo o napaki.
 • Ko sta tako zaklepa AE kot FEL zaklenjena, zasveti ikona (ikona zaklepa AE/zaklepa FEL).