Clear Image Zoom/Digital Zoom (Zoom)

Ko uporabljate funkcijo zooma, ki ni optični zoom, lahko presežete razpon optičnega zooma.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Zoom Setting][ClearImage Zoom] ali [Digital Zoom].
  2. Ko je nameščen objektiv s samodejnim zoomom, premaknite vzvod za zoom ali obroč za zoom objektiva z zoomom, da povečate subjekte.
    • Ko presežete razpon optičnega zooma, fotoaparat samodejno preklopi na drug zoom, ki ni optični zoom.
  3. Ko je nameščen objektiv brez samodejnega zooma, izberite MENU → (Camera Settings2) → [Zoom] → želena vrednost.
    Za izhod pritisnite središče izbirnega kolesca.
    • Funkcijo [Zoom] lahko dodelite tudi želenemu gumbu tako, da izberete MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key].