Uvoz korenskega potrdila v fotoaparat (Import Root Certificate)

S pomnilniške kartice uvozi korensko potrdilo, ki je potrebno za preverjanje strežnika. To funkcijo uporabljajte za šifrirane komunikacije med prenosom FTP.

Za podrobnosti glejte »FTP Help Guide.«
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Network) → [Import Root Certificate].