Prilagajanje nastavitev območja ostrenja glede na položaj fotoaparata (vodoravno/navpično) (Switch V/H AF Area)

Nastavite lahko, ali želite preklopiti [Focus Area] in položaj okvirja za ostrenje glede na položaj fotoaparata (vodoravno/navpično). Ta funkcija je uporabna, kadar fotografirate prizore, za katere morate velikokrat spremeniti položaj fotoaparata, kot so na primer fotografiranje portretov ali športni prizori.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Switch V/H AF Area] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne preklopi funkcije [Focus Area] in položaja okvirja za ostrenje glede na položaj fotoaparata (vodoravno/navpično).
AF Point Only:
Preklopi položaj okvirja za ostrenje glede na položaj fotoaparata (vodoravno/navpično). Možnost [Focus Area] je fiksna.
AF Point + AF Area:
Preklopi funkcijo [Focus Area] in položaj okvirja za ostrenje glede na položaj fotoaparata (vodoravno/navpično).

Primer, ko je izbrana možnost [AF Point + AF Area]

Prikaz, ki prikazuje, kako območje ostrenja preklopi med fotografiranjem v vodoravnem in navpičnem položaju

(A) Navpično: [Flexible Spot] (zgornji levi vogal)

(B) Vodoravno: [Flexible Spot] (zgornji desni vogal)

(C) Navpično: [Zone] (spodnji levi vogal)

 • Zaznani so trije položaji fotoaparata: vodoravni, navpični s sprožilcem navzgor, navpični s sprožilcem navzdol.

Opomba

 • Če je nastavitev za [Switch V/H AF Area] spremenjena, nastavitve ostrenja za vsakega od položajev fotoaparata ne bodo ohranjene.
 • [Focus Area] in položaj okvirja za ostrenje ne bosta spremenjena niti, ko je možnost [Switch V/H AF Area] nastavljena na [AF Point + AF Area] ali [AF Point Only] v spodnjih primerih:
  • Če je način zajemanja nastavljen na [Intelligent Auto], [Movie] ali [S&Q Motion]
  • Ko je sprožilo pritisnjeno polovično
  • Med snemanjem filma
  • Med uporabo funkcije digitalni zoom
  • Ko je aktivirano samodejno ostrenje
  • Med neprekinjenim fotografiranjem
  • Med odštevanjem za samosprožilec
  • Ko je aktivirana funkcija [Focus Magnifier]
 • Ko fotografije zajamete takoj po vklopu napajanja in je fotoaparat v navpičnem položaju, bo prvi posnetek narejen z nastavitvijo vodoravnega ostrenja ali z zadnjo nastavitvijo ostrenja.
 • Položaja fotoaparata ni mogoče zaznati, ko je objektiv usmerjen navzdol ali navzgor.