Auto Power OFF Temp.

Nastavi temperaturo fotoaparata, pri kateri se fotoaparat med snemanjem samodejno izklopi. Ko je funkcija nastavljena na [High], lahko s snemanjem nadaljujete tudi, če je temperatura fotoaparata višja od običajne.

  1. MENU (Setup) → [Auto Power OFF Temp.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Nastavi standardno temperaturo, pri kateri se fotoaparat izklopi.
High:
Nastavi temperaturo, pri kateri se fotoaparat izklopi, ki je višja od nastavitve [Standard].

Opombe za primere, ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

  • Ne snemajte, medtem ko držite fotoaparat v roki. Uporabite stojalo.
  • Če fotoaparat med uporabo držite v rokah daljše časovno obdobje, lahko to povzroči opekline, nastale pri nizki temperaturi.

Opomba

  • Tudi če je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High], se lahko zgodi, da se snemalni čas ne bo spremenil, kar je odvisno od razmer in temperature fotoaparata.