Reset EV Comp.

S to funkcijo se določi, ali naj se ohrani vrednost osvetlitve, nastavljena s funkcijo [Exposure Comp.], ko izklopite napajanje in je gumb za izravnavo osvetlitve v položaju »0«.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Reset EV Comp.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Maintain:
Ohrani nastavitve.
Reset:
Ponastavi nastavitve.