Format

Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v tem fotoaparatu, priporočamo, da jo zaradi stabilnejšega delovanja pred uporabo formatirate s fotoaparatom. Upoštevajte, da se s formatiranjem trajno izbrišejo vsi podatki na pomnilniški kartici, njihova obnovitev pa ni mogoča. Pomembne podatke shranite v računalnik ipd.

  1. MENU(Setup) → [Format].

Opomba

  • S formatiranjem se trajno izbrišejo vsi podatki, vključno z zaščitenimi slikami in registriranimi nastavitvami (od M1 do M4).
  • Med formatiranjem sveti lučka za dostop. Dokler sveti lučka za dostop, ne odstranjujte pomnilniške kartice.
  • Pomnilniško kartico formatirajte s tem fotoaparatom. Če pomnilniško kartico formatirate z računalnikom, pomnilniška kartica glede na vrsto formatiranja morda ne bo uporabna.
  • Formatiranje bo morda trajalo nekaj minut, kar pa je odvisno od pomnilniške kartice.
  • Pomnilniške kartice ne boste mogli formatirati, če je preostalo manj kot 1 % baterije.