Ogledovanje slik na televizorju prek kabla HDMI

Če si želite slike, shranjene v tem izdelku, ogledati na televizorju, potrebujete televizor visoke ločljivosti s priključkom HDMI in kabel HDMI (naprodaj posebej). Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena združljivemu televizorju.

 1. Izklopite izdelek in televizor.
 2. S kablom HDMI (naprodaj posebej) povežite priključek mikro HDMI izdelka s priključkom HDMI na televizorju.
  • Uporabite kabel HDMI, ki je združljiv s priključkoma mikro HDMI na izdelku in televizorju.

 3. Vklopite televizor in preklopite vhod.
 4. Vklopite izdelek.

  Slike, posnete z izdelkom, se prikažejo na TV-zaslonu.

 5. Izberite sliko z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
  • Na zaslonu tega fotoaparata ni prikazan zaslon za predvajanje.
  • Če zaslon za predvajanje ni prikazan, pritisnite gumb (predvajanje).

»BRAVIA« Sync

Če izdelek s kablom HDMI (naprodaj posebej) priključite na televizor, ki podpira funkcijo »BRAVIA« Sync, lahko funkcije predvajanja v izdelku upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

 1. Ko izvedete zgornje korake za povezovanje fotoaparata s televizorjem, izberite MENU (Setup)[HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][On].
 2. Na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite gumb SYNC MENU in izberite želeni način.
 • Če fotoaparat povežete s televizorjem prek kabla HDMI, so razpoložljivi elementi menija omejeni.
 • Funkcije menija SYNC MENU so omogočene samo na televizorjih, ki podpirajo funkcijo »BRAVIA« Sync. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.
 • Če izdelek pri uporabi daljinskega upravljalnika televizorja izvaja neželena dejanja, ko je s kablom HDMI priključen na televizor drugega proizvajalca, izberite možnost MENU (Setup) → [HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][Off].

Namig

 • Ta izdelek je združljiv s standardom »PhotoTV HD«. Če naprave podjetja Sony, ki so združljive s standardom PhotoTV HD, povežete s kablom HDMI (naprodaj posebej) ali kablom USB, se na televizorju nastavi ustrezna kakovost za ogled fotografij in odpre se popolnoma nov svet v neverjetno visoki ločljivosti.

Opomba

 • Izhodnega priključka izdelka ne povežite z izhodnim priključkom drugih naprav. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro.
 • Nekatere naprave morda ne bodo delovale pravilno, ko jih povežete s tem izdelkom. Morda ne bodo predvajale na primer zvoka ali videa.
 • Uporabite kabel HDMI z logotipom HDMI ali originalni Sonyjev kabel.
 • Ko je možnost [TC Output] nastavljena na [On], slika morda ne bo pravilno predvajana na televizorju ali snemalniku. V tem primeru nastavite možnost [TC Output] na [Off].
 • Če se slike na zaslonu televizorja ne prikazujejo pravilno, izberite MENU (Setup)[HDMI Settings][HDMI Resolution][2160p/1080p], [1080p] ali [1080i] glede na televizor, ki ga želite povezati.
 • Pri predvajanju prek kabla HDMI, pri preklapljanju kakovosti slike filma med 4K in HD, spreminjanju hitrosti sličic ali barvnega načina filma lahko zaslon potemni. Ne gre za okvaro.
 • Ko je možnost [Proxy Recording] nastavljena na [On], slik ni mogoče predvajati prek naprave HDMI, medtem ko snemate film v ločljivosti 4K.