Število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti

Ko pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat in ga vklopite, je na zaslonu prikazano število fotografij, ki jih je mogoče posneti (če nadaljujete s fotografiranjem s trenutnimi nastavitvami).

Opomba

  • Ko število »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa oranžno, je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali s trenutne izbrišite nekaj posnetkov.
  • Ko »NO CARD« utripa oranžno, pomeni, da pomnilniška kartica ni vstavljena. Vstavite pomnilniško kartico.

Število fotografij ali filmov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico

Spodnja tabela prikazuje okvirno število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti standardnih pomnilniških kartic družbe Sony.

Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene pomnilniške kartice.

[JPEG Image Size]: [L: 24M]
[Aspect Ratio]: [3:2]*1

(Enote: slike)

JPEG Quality/File Format 64 GB 128 GB
JPEG Standard 8700 17000
JPEG Fine 6100 12000
JPEG Extra fine 3400 6800
RAW & JPEG (Compressed RAW)*2 1600 3300
RAW (stisnjene slike RAW) 2300 4600
RAW & JPEG (nestisnjene slike RAW)*2 1000 2000
RAW (nestisnjene slike RAW) 1200 2400

*1Ko možnost [Aspect Ratio] ni nastavljena na [3:2], lahko posnamete več slik, kot kažejo številke v tabeli zgoraj. (Razen ko je izbrana možnost [RAW].)

*2 [JPEG Quality], ko je za možnost [RAW & JPEG] izbrana možnost [Fine]

Opomba

  • Tudi če je število fotografij, ki jih je mogoče posneti, večje od 9999, bo prikazano »9999«.
  • Prikazane vrednosti veljajo za pomnilniško kartico Sony.