SteadyShot Settings

Fotografirate lahko z ustrezno nastavitvijo SteadyShot za nameščen objektiv.

  1. MENU (Camera Settings2)[SteadyShot][On].
  2. [SteadyShot Settings][SteadyShot Adjust.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Samodejno izvaja funkcijo SteadyShot v skladu z informacijami, ki jih pridobi prek nameščenega objektiva.
Manual:
Izvaja funkcijo SteadyShot v skladu z goriščno razdaljo, nastavljeno z možnostjo [SteadyS. Focal Len.]. (8–1000 mm)
  • Preverite oznako goriščne razdalje in nastavite goriščno razdaljo.

Opomba

  • Funkcija SteadyShot morda ne bo delovala optimalno, če ste fotoaparat pravkar vklopili, če ste ga pravkar usmerili proti subjektu ali če ste sprožilo pritisnili do konca, ne da bi na polovici pritiska počakali.
  • Med uporabo stojala ipd. morate izklopiti funkcijo SteadyShot, saj lahko med fotografiranjem sicer pride do okvare.
  • Možnost [SteadyShot Settings] ne bo na voljo, ko je možnost MENU(Camera Settings2)[SteadyShot] nastavljena na [Off].
  • Če fotoaparat od objektiva ne more pridobiti informacij o goriščni razdalji, funkcija SteadyShot ne deluje pravilno. Nastavite možnost [SteadyShot Adjust.] na [Manual] in nastavite možnost [SteadyS. Focal Len.] tako, da se bo ujemala z uporabljenim objektivom. Trenutno nastavljena vrednost za goriščno razdaljo SteadyShot se bo pojavila poleg ikone (ikona tresenja fotoaparata).
  • Ko uporabljate objektiv SEL16F28 (naprodaj posebej) s telekonverterjem ipd., nastavite možnost [SteadyShot Adjust.] na [Manual] in nastavite goriščno razdaljo.
  • Ko nastavite možnost [SteadyShot] na [On]/[Off], se nastavitve SteadyShot fotoaparata in objektiva sočasno preklopijo.
  • Če je nameščen objektiv s stikalom SteadyShot, lahko nastavitve spreminjate samo s tem stikalom na objektivu. Nastavitev ni mogoče spreminjati prek fotoaparata.