Grid Line

S to funkcijo nastavite, ali želite prikazati mrežne črte. Mrežne črte vam bodo v pomoč pri prilagajanju kompozicije slik.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Grid Line] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Rule of 3rds Grid:
Umestite glavne objekte ob eno od mrežnih črt, ki delijo sliko na tri dele, da ustvarite dobro uravnoteženo kompozicijo.
Square Grid:
S kvadratnimi mrežami svojo kompozicijo lažje vodoravno poravnate. To je uporabno, ko fotografirate pokrajine, posnetke od blizu ali ko s fotoaparatom skenirate.
Diag. + Square Grid:
Umestite objekt na diagonalno črto, če želite doseči učinek vzvišenosti in pomembnosti.
Off:
Ne prikaže mrežne črte.