Silent Shooting (fotografija)

Omogoča fotografiranje brez zvoka zaklopa.

 1. MENU (Camera Settings2) → [Silent Shooting] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoča fotografiranje brez zvoka zaklopa.
Off:
Funkcija [Silent Shooting] je izklopljena.

Opomba

 • Funkcijo [Silent Shooting] uporabljate na lastno odgovornost, pri čemer bodite ustrezno pozorni na zasebnost in pravice osebka v zvezi s portretnim fotografiranjem.
 • Čeprav je funkcija [Silent Shooting] nastavljena na [On], ne bo popolnoma tiha.
 • Čeprav je funkcija [Silent Shooting] nastavljena na [On], se bo slišal zvok delovanja zaslonke in ostrenja.
 • Pri fotografiranju s funkcijo [Silent Shooting] z nizko občutljivostjo ISO se lahko območja visoke intenzivnosti na zaslonu zabeležijo kot temnejši odtenki, če fotoaparat usmerite v vir zelo močne svetlobe.
 • Ko je fotoaparat izklopljen, lahko v redkih primerih zaslišite pisk zaklopa. Ne gre za okvaro.
 • Gibanje objekta ali fotoaparata lahko povzroči popačenje slike. Popačenje lahko postane opaznejše, ko je možnost [RAW File Type] nastavljena na [Uncompressed]. Za zmanjšanje popačenja nastavite [File Format] na [JPEG]. Če želite fotografirati v formatu RAW z manj popačenja, nastavite možnost [Drive Mode] na [Cont. Shooting] in možnost [RAW File Type] na [Compressed].
 • Če fotografirate med hipno osvetlitvijo ali utripanjem luči, npr. med bliskanjem drugih fotoaparatov ali pri fluorescenčni osvetlitvi, lahko na fotografiji nastane videz črt.
 • Če želite izključiti zvočni signal, ki se oglasi, ko je subjekt izostren ali ko deluje samosprožilec, nastavite možnost [Audio signals] na [Off].
 • Čeprav je možnost [Silent Shooting] nastavljena na [On], lahko slišite zvok sprožila v naslednjih okoliščinah:
  • Pri zajemanju standardne bele barve za nastavitev beline po meri
  • Pri registriranju obrazov s funkcijo [Face Registration]
 • Možnosti [Silent Shooting] ne morete izbrati, ko gumb za izbiro načina ni nastavljen na P/A/S/M.
 • Ko je možnost [Silent Shooting] nastavljena na [On], naslednje funkcije niso na voljo:
  • Fotografiranje z bliskavico
  • Auto HDR
  • Picture Effect
  • Picture Profile
  • Long Exposure NR
  • Fotografiranje Z DOLGO OSVETLITVIJO
 • Ko vklopite fotoaparat, se čas, v katerem lahko začnete snemati, podaljša za približno 0,5 sekunde.