PB Speed for Interval

Nastavi hitrost predvajanja za fotografije med funkcijo [Cont. PB for Interval].
  1. MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval] → želena nastavitev.

Namig

  • Hitrost predvajanja lahko spremenite tudi tako, da zavrtite upravljalni izbirnik ali izbirno kolesce med uporabo funkcije [Cont. PB for Interval].