Priklic (Camera Settings1/Camera Settings2)

Omogoča fotografiranje po priklicu pogosto uporabljenih načinov ali nastavitev fotoaparata, predhodno registriranih z [/ Memory].

  1. Nastavite gumb za izbiro načina na 1, 2 ali 3 (Memory recall).
  2. Za izvedbo dejanja pritisnite središče izbirnega kolesca.
    • Registrirane načine ali nastavitve lahko prikličete tudi tako, da izberete MENU → (Camera Settings1) → [/Recall].

Namig

  • Če želite priklicati nastavitve, registrirane v pomnilniški kartici, nastavite gumb za izbiro načina na 1, 2, 3 (Memory recall), nato pa s pritiskom desnega/levega dela izbirnega kolesca izberite želeno številko.
  • Nastavitve, registrirane v pomnilniško kartico z uporabo drugega fotoaparata istega modela, je mogoče priklicati s tem fotoaparatom.

Opomba

  • Če [/ Recall] nastavite po izvedenih nastavitvah fotografiranja, se registrirane nastavitve obravnavajo prednostno in izvirne nastavitve morda ne bodo več veljavne. Pred fotografiranjem preverite indikatorje na zaslonu.