Select REC Folder

Če je možnost [Folder Name] pod možnostjo [File/Folder Settings] nastavljena na [Standard Form] in obstajata 2 mapi ali več, lahko izberete mapo na pomnilniški kartici, v katero naj se shranijo slike.

  1. MENU(Setup)→[Select REC Folder]→želena mapa.

Opomba

  • Mape ne morete izbrati, ko je možnost [Folder Name] pod možnostjo [File/Folder Settings] nastavljena na [Date Form].