DISP Button (monitor/iskalo)

Omogoča nastavitev načinov zaslonskega prikaza, ki jih je mogoče nastaviti v načinu fotografiranja z možnostjo DISP (Nastavitev zaslona)

  1. MENU (Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor] ali [Finder] → želena nastavitev → [Enter].
    Na voljo so elementi, označeni s simbolom (kljukica).

Podrobnosti elementov menija

Graphic Display:
Prikaže osnovne informacije o fotografiranju. Grafično prikaže hitrost zaklopa in vrednost zaslonke.
Display All Info. :
Prikaže informacije o snemanju.
No Disp. Info. :
Ne prikaže informacij o snemanju.
Histogram:
Grafično prikaže porazdelitev svetlosti.
Level:
označuje, ali je izdelek poravnan tako v smeri spredaj-zadaj (A) kot tudi v vodoravni (B) smeri. Ko je izdelek poravnan v obeh smereh, indikator pozeleni.

Prikaz ravni

For viewfinder*:

Na zaslonu prikazuje le informacije o fotografiranju, ne o objektu. Ta nastavitev je nastavitev zaslona za fotografiranje z iskalom.

Monitor Off*:

med fotografiranjem vedno izklopi zaslon. Zaslon lahko uporabite, ko predvajate slike ali ko uporabljate MENU. Ta nastavitev je nastavitev zaslona za fotografiranje z iskalom.

*Ti načini zaslona so na voljo le v nastavitvi za [Monitor].

Opomba

  • Če izdelek občutno nagnete naprej ali nazaj, bo izravnalna puščica velika.
  • Izdelek ima lahko skoraj ±1 ° dovoljenega odstopanja, tudi ko je nagib popravljen s funkcijo poravnave.