Initial Focus Mag. (film)

S to funkcijo nastavite začetno vrednost povečave za možnost [Focus Magnifier] v načinu snemanja filmov.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Initial Focus Mag.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

x1.0:
Prikaže sliko z isto povečavo kot zaslon za fotografiranje.
x4.0:
Prikaže 4-kratno povečavo slike.