Focus Mode

Izberete lahko način ostrenja tako, da ustreza gibanju objekta.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

(Single-shot AF):
Ko je ostrenje zaključeno, fotoaparat zaklene izostritev. To uporabljajte za mirujoče objekte.

(Automatic AF):
Fotoaparat preklaplja med načinoma [Single-shot AF] in [Continuous AF] glede na gibanje objekta. Ko do polovice pritisnete sprožilo, izdelek zaklene ostrino, ko ugotovi, da se objekt ne premika, če se še vedno premika, pa še naprej nastavlja ostrino. Izdelek med neprekinjenim fotografiranjem samodejno fotografira s funkcijo neprekinjenega samodejnega ostrenja od drugega posnetka naprej.

(Continuous AF):
Medtem ko je gumb sprožila pritisnjen do polovice, fotoaparat ves čas neprekinjeno ostri. To uporabljajte za premikajoče se objekte. V načinu [Continuous AF] ni zvočnega signala, ko fotoaparat izostri sliko.

(DMF):
Po samodejni izostritvi lahko ročno opravite natančno prilagoditev ostrine, kar vam omogoča, da objekt izostrite hitreje, kot če bi že od samega začetka uporabljali ročno ostrenje. To je priročno zlasti v primerih, kot je makro fotografiranje.

(Manual Focus):
Ročno prilagajanje ostrenja. Če s samodejnim ostrenjem ne morete izostriti želenega objekta, uporabite ročno ostrenje.

Indikator ostrenja

(sveti):
Objekt je izostren in ostrenje je zaklenjeno.

(utripa):
Objekt ni izostren.

(sveti):
Objekt je izostren. Ostrina se stalno prilagaja glede na gibanje objekta.

(sveti):
Poteka ostrenje.

Objekti, ki jih je težko izostriti s samodejnim ostrenjem

 • Temni in oddaljeni objekti
 • Objekti s slabim kontrastom
 • Objekti, videni skozi steklo
 • Hitro se premikajoči objekti
 • Odsevna svetloba ali svetleče površine
 • Utripajoča svetloba
 • Predmeti, osvetljeni od zadaj
 • Stalno ponavljajoči se vzorci, kot so fasade zgradb
 • Objekti v območju ostrenja z različnimi goriščnimi razdaljami

Namig

 • V načinu [Continuous AF] lahko nastavitev ostrine zaklenete tako, da pritisnete in pridržite gumb, ki ste mu dodelili funkcijo [Focus Hold].
 • Ko izostritev nastavite na neskončno v načinu ročnega ostrenja ali načinu neposrednega ročnega ostrenja, se prek zaslona ali iskala prepričajte, da je izostritev na dovolj oddaljenem objektu.

Opomba

 • [Automatic AF] je na voljo, samo ko uporabljate objektiv, ki podpira samodejno ostrenje z zaznavanjem faz.
 • Ko je nastavljena funkcija [Continuous AF] ali [Automatic AF], se zorni kot med ostrenjem spreminja v majhnih korakih. To ne vpliva na dejansko posnete fotografije.
 • Pri snemanju videoposnetkov in kadar je kolesce za izbiro načina nastavljeno na (Počasni in hitri posnetki), sta za ostrenje na voljo samo možnosti [Continuous AF] in [Manual Focus].