Upravljanje AF/MF

Način ostrenja lahko med fotografiranjem preprosto preklopite iz samodejnega v ročni in obratno, ne da bi morali premikati fotoaparat.

  1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key] → želeni gumb → [AF/MF Control Hold] ali [AF/MF Ctrl Toggle].

Podrobnosti elementov menija

AF/MF Control Hold :
Preklopi način ostrenja, ko je pritisnjen gumb.
AF/MF Ctrl Toggle :
preklopi način ostrenja, dokler ni znova pritisnjen gumb.

Opomba

  • Funkcije [AF/MF Control Hold] ne morete nastaviti na [Left Button], [Right Button] ali [Down Button] izbirnega kolesca.