Brisanje prikazane slike

Prikazano sliko lahko izbrišete. Ko sliko izbrišete, je ni mogoče več obnoviti. Predhodno potrdite izbris slike.

  1. Odprite sliko, ki jo želite izbrisati.
  2. Pritisnite gumb (Delete).
  3. Z izbirnim kolescem izberite gumb [Delete].

Opomba

  • Zaščitenih slik ni mogoče izbrisati.