Dial / Wheel Lock

Nastavite lahko, ali se izbirnik in kolesce zakleneta, tako da pritisnete in držite gumb Fn (Funkcija).

  1. MENU(Camera Settings2) → [Dial / Wheel Lock] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Lock:
Zaklene upravljalni izbirnik in izbirno kolesce.
Unlock:
Ne zaklene upravljalnega izbirnika ali izbirnega kolesca, tudi če pritisnete in držite gumb Fn (Funkcija).

Namig

  • Zaklep lahko sprostite tako, da znova pritisnete gumb Fn (funkcija) in ga zadržite.

Opomba

  • Ko je možnost [AF Area Registration] nastavljena na [On], je možnost [Dial / Wheel Lock] zaklenjena na [Unlock].