Zajemanje standardne bele barve za nastavitev beline (nastavitev beline po meri)

Če prizor osvetljuje okoliška svetloba, ki jo sestavlja več vrst svetlobnih virov, je za natančno reprodukcijo beline priporočljivo uporabiti nastavitev beline po meri. Registrirate lahko 3 nastavitve.

 1. MENU (Camera Settings1) → [White Balance] → Izberite med [Custom 1] do [Custom 3] in nato pritisnite desni del izbirnega kolesca.
 2. Izberite možnost (nastavitev beline po meri) in nato pritisnite sredino izbirnega kolesca.
 3. Držite izdelek tako, da belo območje v celoti prekriva okvir za zajemanje beline, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.
  Ko se oglasi zvok zaklopa, so prikazane umerjene vrednosti (barvna temperatura in barvni filter).
  • Položaj okvirja za zajem beline lahko prilagodite tako, da pritisnete zgornji/spodnji/levi/desni del izbirnega kolesca.
  • Po tem, ko ste zajeli standardno belo barvo, lahko prikažete zaslon za natančne prilagoditve, tako da pritisnete desni del izbirnega kolesca. Barvne tone lahko po potrebi natančno prilagodite.
 4. Pritisnite središče izbirnega kolesca.
  Umerjene vrednosti bodo registrirane. Izdelek znova prikaže zaslon MENU in uporabi shranjeno nastavitev beline po meri.
  • Registrirana nastavitev beline po meri bo ostala shranjena, dokler je ne boste prepisali z drugo nastavitvijo.

Opomba

 • Sporočilo [Capturing of the custom WB failed.] pomeni, da je vrednost v nepričakovanem razponu, na primer ko je objekt preintenziven. Na tej točki lahko registrirate nastavitev, vendar je priporočeno, da belino znova nastavite. Ko je nastavljena napačna vrednost, se indikator (nastavitev beline po meri) na zaslonu z informacijami o snemanju obarva oranžno. Indikator bo prikazan v belem, ko je nastavljena vrednost v pričakovanem razponu.
 • Če pri zajemo osnovne bele barve uporabite bliskavico, bo registrirana nastavitev beline po meri z osvetlitvijo bliskavice. Bliskavico uporabite vedno, ko fotografirate s priklicanimi nastavitvami, ki so bile registrirane z bliskavico.