Spot Metering Point

Nastavi, ali naj bo položaj točkovnega merjenja usklajen z območjem ostrenja, ko je območje ostrenja [Focus Area] nastavljeno na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ali [Tracking: Expand Flexible Spot].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Spot Metering Point] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Center:
Položaj točkovnega merjenja se ne usklajuje z območjem ostrenja, ampak vedno meri svetlost v središču.
Focus Point Link:
Položaj točkovnega merjenja se usklajuje z območjem ostrenja.

Opomba

  • Ko je območje ostrenja [Focus Area] nastavljeno na možnost, ki ni [Flexible Spot]/[Expand Flexible Spot]/[Tracking: Flexible Spot]/[Tracking: Expand Flexible Spot], je položaj točkovnega merjenja zaklenjen v središče.
  • Ko je območje ostrenja [Focus Area] nastavljeno na [Tracking: Flexible Spot] ali [Tracking: Expand Flexible Spot], se položaj točkovnega merjenja uskladi z začetnim položajem sledenja, nato pa se ne usklajuje s sledenjem objekta.