Face Registration (New Registration)

Če obraze registrirate vnaprej, izdelek lahko prednostno izostri registrirani obraz.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Face Registration][New Registration].
  2. Poravnajte vodilni okvir z obrazom, ki ga želite registrirati, in pritisnite sprožilo.
  3. Ko se prikaže potrditveno sporočilo, izberite [Enter].

Opomba

  • Registrirate lahko največ osem obrazov.
  • Fotografirajte obraz od spredaj v svetlem prostoru. Če je obraz zakrit s kapo, masko, sončnimi očali ipd., ga morda ne bo mogoče pravilno registrirati.