Recover Image DB

Če so bile slikovne datoteke obdelane v računalniku, lahko pride do težav v datoteki zbirke podatkov slik. V tem primeru slik na pomnilniški kartici ne bo mogoče predvajati s tem izdelkom. Če pride do teh težav, lahko datoteko popravite z možnostjo [Recover Image DB].

  1. MENU (Setup) → [Recover Image DB][Enter].

Opomba

  • Če je paket baterij izjemno prazen, datotek zbirke podatkov slik ni mogoče popraviti. Uporabite dovolj poln paket baterij.
  • Možnost [Recover Image DB] ne izbriše slik, posnetih na pomnilniško kartico.