HDMI Settings: TC Output (film)

S to funkcijo nastavite, ali želite dodati informacijo o časovni kodi (TC) izhodnemu signalu prek terminala HDMI, ko signal oddajate drugim napravam za profesionalno rabo.
Ta funkcija doda informacijo o časovni kodi na izhodni signal HDMI. Izdelek pošlje informacije o časovni kodi v obliki digitalnih podatkov, in ne kot sliko, prikazano na zaslonu. Povezana naprava lahko nato prepozna podatke o času prek digitalnih podatkov.

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings][TC Output] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Časovna koda je posredovana drugim napravam.
Off:
Časovna koda ni posredovana drugim napravam.

Opomba

  • Ko je možnost [TC Output] nastavljena na [On], slika morda ne bo pravilno predvajana na televizorju ali snemalniku. V tem primeru nastavite možnost [TC Output] na [Off].