AF w/ shutter (fotografija)

S to funkcijo izberite, ali se ob pritisku sprožila do polovice vklopi samodejno ostrenje. Izberite [Off], če želite ostrenje in osvetlitev prilagoditi ločeno.

  1. MENU(Camera Settings1) → [AF w/ shutter] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Če pritisnete sprožilo do polovice, se vklopi samodejno ostrenje.
Off:
Če pritisnete sprožilo do polovice, se izklopi samodejno ostrenje.


Uporaben način za mikro nastavitve ostrenja

Ko je nameščen objektiv A-mount, aktivirajte funkcijo samodejnega ostrenja z gumbom, ki ni sprožilo, če želite ostriti natančneje v kombinaciji z ročnim ostrenjem.

  1. Funkcijo [AF w/ shutter] nastavite na [Off].
  2. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key] → dodeli funkciji [AF On] in [Focus Magnifier] želenim tipkam.
  3. Funkcijo [Eye-Start AF] nastavite na [Off], da se izognete samodejnemu ostrenju med gledanjem skozi iskalo.
  4. Pritisnite tipko, ki ji je dodeljena funkcija [AF On].
  5. Pritisnite tipko, ki ji je dodeljena funkcija [Focus Magnifier], nato pa obračajte obroč za ostrenje, če želite natančno nastaviti ostrenje.
  6. Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete posnetek.