Send to Smartphone Func.: Sending Target (filmi proxy)

Ko prenašate v pametni telefon s funkcijo [Send to Smartphone], lahko nastavite, ali želite prenesti videoposnetek proxy z nizko bitno hitrostjo ali pa izvirni videoposnetek z visoko bitno hitrostjo.

  1. MENU → (Network) → [Send to Smartphone Func.][Sending Target] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Proxy Only:
Prenese le filme proxy.
Original Only:
Prenese le izvirne filme.
Proxy & Original:
Prenese tako proxy kot tudi izvirne filme.

Opomba

  • Ko prenašate veliko slik ali dolge filme, priporočamo, da fotoaparat napajate iz stenske vtičnice (mrežna vtičnica) z omrežnim napajalnikom (priložen).