Aspect Ratio (fotografija)

  1. MENU (Camera Settings1) → [Aspect Ratio] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

3:2:
Enako razmerje stranic, kot jih ima 35 mm film
4:3:
Razmerje stranic je 4 : 3.
16:9:
Razmerje stranic je 16 : 9.
1:1:
Vodoravno in navpično razmerje je enako.