Funkcije zooma, ki so na voljo v tem izdelku

Funkcija zooma fotoaparata z združevanjem funkcij omogoča večjo povečavo. Ikona, prikazana na zaslonu, se spremeni glede na izbrano funkcijo zooma.

Ko je nameščen objektiv s samodejnim zoomom:

Ilustracija vrstice za zoom

Ko je nameščen objektiv z zoomom, ki ni objektiv s samodejnim zoomom:

Ilustracija vrstice za zoom

 1. Razpon optičnega zooma
  Približajte slike v razponu zooma objektiva.
  Ko je nameščen objektiv s samodejnim zoomom, je prikazana vrstica z razponom optičnega zooma.
  Ko je nameščen objektiv brez samodejnega zooma, je drsnik z zoomom fiksno na levem koncu vrstice z zoomom, medtem ko je položaj zooma v razponu optičnega zooma (prikazan kot ×1.0).

 2. Razpon pametnega zooma ()
  Uporabljajte zoom na slikah, ne da bi poslabšali izvorno kakovost, tako da sliko deloma obrežete (samo ko je velikost [JPEG Image Size] nastavljena na [M] ali [S]).

 3. Razpon zooma jasne slike ()
  Poveča slike s slikovnim postopkom z manjšo mero poslabšanja kakovosti. Ko [Zoom Setting] nastavite na [ClearImage Zoom] ali [Digital Zoom], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

 4. Razpon digitalnega zooma ()
  Slike lahko povečate s slikovnim postopkom. Ko [Zoom Setting] nastavite na [Digital Zoom], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

Opomba

 • Privzeta nastavitev za [Zoom Setting] je [Optical zoom only].
 • Privzeta nastavitev za [JPEG Image Size] je [L]. Če želite uporabiti pametni zoom, spremenite [JPEG Image Size] v [M] ali [S].
 • Funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma niso na voljo pri snemanju v teh primerih:
  • Možnost [File Format] je nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG].
  • Možnost [Record Setting] je nastavljena na [120p]/[100p].
  • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov z možnostjo [Frame Rate] nastavljeno na [120fps]/[100fps]
 • Pri snemanju filmov ne morete uporabljati funkcije pametnega zooma.
 • Ko je nameščen objektiv s samodejnim zoomom, ne morete uporabljati [Zoom] v meniju MENU. Če povečate sliko za več, kot znaša razpon optičnega zooma, izdelek samodejno preklopi na drugo funkcijo [Zoom], ki ni optični zoom.
 • Če uporabljate funkcijo zooma, ki ni optični zoom, je nastavitev [Focus Area] onemogočena in okvir področja ostrenja je označen s pikčasto črto. AF deluje prednostno v središčnem območju in okoli njega.
 • Ko uporabljate funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma, je možnost [Metering Mode] zaklenjena na [Multi].
 • Ko uporabljate funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma, te možnosti niso na voljo:
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Tracking function
 • Če želite za filme uporabiti drugo funkcijo zooma, ki ni optični zoom, dodelite možnost [Zoom] želeni tipki tako, da uporabite [Custom Key].