Uporaba gumba Fn (funkcija) (funkcijski meni)

Funkcijski meni vsebuje 12 funkcij in se prikaže na spodnji strani zaslona, ko pritisnete gumb Fn (funkcija) v načinu fotografiranja. Do pogosto uporabljenih funkcij lahko dostopate hitreje, če jih registrirate v funkcijskem meniju.


Podrobnosti o nastavljanju funkcijskega menija so na voljo na naslednji povezavi:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/function.php

Namig

 • V funkcijskih menijih lahko registrirate 12 funkcij za vsakega od načinov – za fotografiranje in za snemanje filmov.
 • Funkcije lahko prikličete hitreje, če uporabite možnost tipk po meri, kar pomeni, da pogosto uporabljene funkcije – skupaj s funkcijskim menijem – dodelite želenim tipkam. Glejte sorodne funkcije v razdelku »Sorodne teme« na dnu te strani.
 1. S pritiskanjem gumba DISP na izbirnem kolescu prikažete kateri koli zaslon, razen [For viewfinder] in nato pritisnete gumb Fn (funkcija).

 2. Želeno funkcijo izberite tako, da pritisnete zgornji/spodnji/levi/desni del izbirnega kolesca.

 3. Zasukajte izbirno kolesce, da izberete želeno nastavitev, in pritisnite sredino izbirnega kolesca.
  • Nekatere funkcije lahko podrobno prilagodite z upravljalnim izbirnikom.

Prilagajanje nastavitev s posebnih zaslonov z nastavitvami

V 2. koraku izberite želeno funkcijo in pritisnite sredino izbirnega kolesca. Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve za funkcijo. Za prilagoditev nastavitev si oglejte navodila za uporabo (A).

Ilustracija s prikazom lokacije vodnika za uporabo


Spreminjanje funkcij v funkcijskem meniju (Function Menu Set.)

Sledi opis postopka za spreminjanje načina [Drive Mode] v funkcijskem meniju fotografiranja v [Grid Line].

 • Če želite spremeniti funkcijski meni za snemanje filmov, v koraku 2 izberite element menija za snemanje filmov.
 1. MENU → (Camera Settings2) → [Function Menu Set.].
 2. Izmed 12 elementov funkcijskega menija za fotografiranje izberite (Drive Mode) z uporabo zgornjega/spodnjega/levega/desnega dela izbirnega kolesca, nato pa pritisnite središče kolesca.
 3. S pritiskom levega/desnega dela izbirnega kolesca se pomaknite na zaslon [Display/Auto Review]. Nato izberite [Grid Line] in pritisnite središče izbirnega kolesca.
  • (Grid Line) se prikaže na prejšnji lokaciji (Drive Mode) v funkcijskem meniju.