Focus Magnif. Time

S funkcijo [MF Assist] ali [Focus Magnifier] nastavite čas trajanja povečave slike.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Magnif. Time] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

2 Sec:
Poveča slike za 2 sekundi.
5 Sec:
Poveča slike za 5 sekund.
No Limit:
Poveča slike, dokler ne pritisnete sprožila.