Uporaba izbirnega kolesca

Ilustracija s prikazom položaja izbirnega kolesca

  • Če zavrtite izbirno kolesce ali pritisnete njegov zgornji/spodnji/levi/desni del, lahko izberete različne nastavitve. Izbira se potrdi, ko pritisnete v sredini izbirnega kolesca.
  • Funkcije DISP (Nastavitev zaslona), (Kazalo slik), / (Drive Mode) in ISO (ISO) so dodeljene zgornjemu/levemu/desnemu delu izbirnega kolesca. Poleg tega lahko izbrane funkcije dodelite levi/desni/spodnji strani ter sredini izbirnega kolesca.
  • Če pritisnete desni/levi del izbirnega kolesca ali ga zavrtite, lahko v načinu predvajanja prikažete naslednjo/prejšnjo sliko.