ISO Setting: ISO

Občutljivost na svetlobo je določena z vrednostjo ISO (indeks priporočene osvetlitve). Večja je vrednost, višja je občutljivost.

 1. ISO (ISO) na izbirnem kolescu → izberite želeno nastavitev.
  • Izberete lahko tudi MENU (Camera Settings1) → [ISO Setting][ISO].
  • Vrednost lahko spremenite v korakih po 1/3 EV tako, da obrnete izbirno kolesce. Vrednost lahko spremenite v korakih po 1 EV tako, da obrnete upravljalni izbirnik.

Podrobnosti elementov menija

ISO AUTO:
Samodejno nastavi občutljivost vrednosti ISO.
ISO 50 – ISO 204800:
Omogoča ročno nastavitev občutljivosti ISO. Če izberete višjo vrednost, je občutljivost ISO večja.

Namig

 • Razpon občutljivosti ISO, ki je samodejno nastavljen v načinu [ISO AUTO], lahko spremenite. Izberite [ISO AUTO] in pritisnite desni del izbirnega kolesca ter nastavite želene vrednosti za [ISO AUTO Maximum] in [ISO AUTO Minimum].
 • Višja je vrednost ISO, več šuma bo na slikah.
 • Razpoložljive vrednosti ISO bodo odvisne od tega, ali fotografirate, snemate filme ali snemate počasne/hitre posnetke.
 • Pri snemanju filmov so na voljo vrednosti ISO med 100 in 102400. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, višjo od 102400, se nastavitev samodejno preklopi na 102400. Ko zaključite s snemanjem filma, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Pri snemanju filmov so na voljo vrednosti ISO med 100 in 102400. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, nižjo od 100, se nastavitev samodejno preklopi na ISO 100. Ko zaključite s snemanjem filma, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Razpoložljivi razpon za občutljivost ISO se razlikuje glede na nastavitev za možnost [Gamma] pod možnostjo [Picture Profile].

Opomba

 • Pri uporabi spodnjih funkcij je izbrana možnost [ISO AUTO].
  • [Intelligent Auto]
 • Ko je občutljivost ISO nastavljena na vrednost, ki je nižja od ISO 100, se lahko razpon za svetlost objekta (dinamični razpon), ki jo je še moč posneti, zmanjša.
 • Ko izberete možnost [ISO AUTO] z načinom fotografiranja nastavljenim na [P], [A], [S] ali [M], bo občutljivost ISO samodejno prilagojena znotraj nastavljenega razpona.